ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 

Δημιουργός

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ KLORANE
45, place Abel-Gance
92100 BOULOGNE
FRANCE
Tel : 33 (0)5 63 58 88 00

 

Διευθυντής έκδοσης

 

Laurent COUPE

 

Webmaster

 

contact.klorane@pierre-fabre.com

 

Έδρα

Pierre Fabre Informatique
1, avenue d'Albi
81106 CASTRES CEDEX
FRANCE
Fax : 33 (0)5 63 71 36 06

Oι παρόντες γενικοί όροι καθορίζουν τους όρους χρήσης της διαδικτυακής Τοποθεσίας των «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ KLORANE» τις οποίες αποδέχεστε αφού περιηγείστε σ’ αυτήν.

Εάν δεν τους αποδέχεστε σας παρακαλούμε να εξέλθετε από την Τοποθεσία. Εάν είστε ανήλικος είστε υποχρεωμένος να περιηγείστε στην Τοποθεσία παρουσία των γονέων ή του κηδεμόνα σας που έχουν εκ των προτέρων αποδεχθεί τους παρόντες όρους. Οι παρόντες όροι μπορούν να τροποποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.


ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ KLORANE
Μετοχική εταιρεία με κεφάλαιο 38 250 €
που εδρεύει στην 45 PLACE ABEL GANCE 92100 BOULOGNE Tηλ : 05 63 58 88 00
RSC NANTERRE 403 270.622 TVA Intracommunautaire : FR 39403 270 622

Διευθυντής έκδοσης

Gilles DAURE   Διευθυντής Plantes et Médecines


contact.KLORANE@pierre-fabre.com

Έδρα
OVH 140 Quai du Sartel - 59100 Roubaix

Γενικοί όροι
Oι παρόντες γενικοί όροι καθορίζουν τους όρους χρήσης της Τοποθεσίας των «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ KLORANE» τις οποίες αποδέχεστε αφού περιηγείστε σ’αυτήν.

Εάν δεν τους δέχεστε σας παρακαλούμε να εξέλθετε από την Τοποθεσία. Εάν είστε ανήλικος είστε υποχρεωμένος να περιηγείστε στην Τοποθεσία παρουσία των γονέων ή του κηδεμόνα σας που έχουν εκ των προτέρων αποδεχθεί τους παρόντες όρους. Οι παρόντες όροι μπορούν να τροποποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

 


II – ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Αυτή η Τοποθεσία υπόκειται στη γαλλική νομοθεσία.
Μπορείτε να επισκεφτείτε την Τοποθεσία της KLORANE  στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.KLORANE.com (που ονομάζεται " le Site") και λειτουργεί με συγκεκριμένους όρους τους οποίους οφείλετε να γνωρίζετε και να σέβεστε. Αυτοί οι όροι καθορίζονται στο παρόν έγγραφο.

Η χρήση και προσπέλαση της διαδικτυακής Τοποθεσίας πρέπει να γίνεται για προσωπικούς και όχι εμπορικούς σκοπούς.

Σε γενικές γραμμές απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε όλη ή μέρος της διαδικτυακής τοποθεσίας με αθέμιτους σκοπούς (δικαιώματα του δημιουργού) ή αντίθετους με τους παρόντες όρους χρήσης.
Όταν περιηγείστε στην Τοποθεσία δέχεστε και σέβεστε τους όρους χρήσης όπως ανακοινώνονται την ημέρα της περιήγησης.


Αυτή η Τοποθεσία δημιουργήθηκε για να σας παρέχει πληροφορίες πάνω στα Εργαστήρια KLORANE. Η Τοποθεσία δεν θα αποτελέσει συμβατική παροχή. Η παρούσα Τοποθεσία παρέχει μη συμβατικές πληροφορίες πάνω στα Εργαστήρια KLORANE με σκοπό να περιγράψει το σύνολο των προϊόντων της, αλλά χωρίς την πρόθεση άμεσης πώλησης των προϊόντων ή υπηρεσιών (εκτός εάν υπάρχει αντίθετη ένδειξη).

Με τη δημιουργία της παρούσας Τοποθεσίας, η KLORANE προσπαθεί να δώσει πλήρεις πληροφορίες στο σύνολο των δραστηριοτήτων της. Ενδέχεται όμως κάποιες νέες πληροφορίες ή ανακοινώσεις να μην είναι πλέον έγκυρες ή να θεωρούνται πολύ απλά παρωχημένες. Τα Εργαστήρια Klorane δεν μπορούν να εγγυηθούν, αν και κάνουν όλες τις δέουσες προσπάθειες, την εγκυρότητα όλων των πληροφοριών ή ειδήσεων που παρέχονται από την παρούσα Τοποθεσία.
Εγγραφή
Καμία εγγραφή στην Τοποθεσία δεν είναι υποχρεωτική και μπορείτε να γνωρίζετε το περιεχόμενό της.

Η Τοποθεσία ενδεχομένως να συλλέξει προσωπικά δεδομένα του Χρήστη που είναι απαραίτητα για την ταυτοποίηση, την κλήση ή την προσφυγή σε δικαστήριο για κάθε άτομο που μπορεί να φέρεται ύποπτο να προκαλέσει ζημία (εκούσια ή ακούσια)  στα δικαιώματα ή στην ιδιοκτησία της Τοποθεσίας, σε άλλους χρήστες της Τοποθεσίας ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που κινδυνεύει να τιμωρηθεί από παρόμοια δραστηριότητα.

 
Εγγύηση
Τα Εργαστήρια KLORANE  δεσμεύονται να επιβεβαιώσουν ότι το περιεχόμενο της Τοποθεσίας  είναι σύμφωνο με την ισχύουσα γαλλική νομοθεσία.

Τα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ KLORANE  δεσμεύονται κυρίως να μη δημοσιεύσουν κείμενα που παραβιάζουν δεδομένα τρίτων, με βίαιο, πορνογραφικό, δυσφημιστικό ή αθέμιτο περιεχόμενο, κυρίως ρατσιστικού, ξενοφοβικού,  παιδόφιλου  ή οποιουδήποτε άλλου χαρακτήρα που προσβάλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

 Τα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ KLORANE δεν μπορούν να εγγυηθούν ότι τα δεδομένα που δημοσιεύονται στην Τοποθεσία είναι σωστά, ακριβή και εξαντλητικά.

Τα έγγραφα που δημοσιεύουμε  σε ηλεκτρονική μορφή στην Τοποθεσία μας  είναι αποτέλεσμα πολλών ελέγχων. Ωστόσο μπορεί να περιέχουν λάθη. Εάν παρατηρήσετε κάποιο μη διστάσετε να μας το γνωστοποιήσετε  στο KLORANE.hellas@pierre-fabre.com και θα προχωρήσουμε στις ανάλογες διορθώσεις.

ΤΑ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΜΟΥ

0  Προϊόν(τα)

Προετοιμάζω την επίσκεψή μου στο φαρμακείο

Δεν επιλέξατε ακόμα προϊόντα